Avís legal

Benvingut la pàgina WEB de RSmotor.
A continuació, li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i per tant, accepta les clàusules detallades en aquest Avís Legal.

1-IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Servicios de Sociedad de la Informació y Comerio Electrónico (“LSSI”), s’informa que els drets d’explotació del domini www.rsmotor.cat (en endavant “pàgina WEB”) corresponen a l’empresa Rsmotor SC, amb CIF J55338370 i domicili social per a comunicacions amb domicili social en C/Escatllar 3, Banyoles, amb telèfon 972580781 (en endavant “RSmotor”). L’usuari pot contactar a info@rsmotor.cat

2-OBJECTE

La pàgina WEB te per objecte principal informar als usuaris que hi naveguin sobre els serveis que ofereix el taller mecànic de RSmotor i posar a l’abast canals de contacte per a una primera presa de contacte.

La pàgina WEB és de caràcter merament informativa.

3-NORMES D’UTILITZACIÓ

Com s’especifica a l’encapçalament, el contingut del present Avís Legal es basa en proporcionar a l’usuari de la pàgina web la informació de les condicions per a navegar-hi, en conseqüència, l’usuari per l’accés i navegació a la pàgina WEB comporta l’acceptació sense reserves del contingut de totes les disposicions de l’Avís Legal que es detallen a continuació.

L’usuari és l’únic responsable per l’ús que pugui donar de la pàgina WEB, per tot el contingut que reprodueixi en o a través de la mateixa pàgina WEB i per qualsevol conseqüència que d’això se’n derivi.

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina WEB, els seus contingut i serveis de conformitat amb la Llei, les bones costums, l’ordre públic i el present Avís Legal. L’usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina WEB, els seus continguts/serveis, amb fins o efectes il·lícits, lesius per als interessos o drets de tercers, que contravinguin el contingut del present Avís Legal o de qualsevols altres accions que puguin fer malbé, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el Web , els seus continguts, els seus serveis o impedir el normal gaudir d’aquest per altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, programes o documents electrònics que es trobin en la pàgina WEB, així com a no obstaculitzar l’accés a tercers mitjançant un consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals RSmotor proporciona els serveis la pàgina WEB, així com realitzar accions que facin malbé, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

De la mateixa manera, es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de RS motor o de tercers.

L’usuari accepta que els documents, continguts i els gràfics de qualsevol tipus publicats a la pàgina WEB podrien incloure incorreccions tècniques i/o errors tipogràfics, així com RS motor o el seu respectiu subministrador del servei, poden realitzar millores i/o canvis la pàgina WEB en qualsevol moment sense que això atorgui drets de reclamació per l’usuari.

L’usuari accepta que RS motor es reservi el dret de modificar o interrompre la pàgina WEB, conforme al que disposa en el apartat X. Modificacions i interrupcions, així com es reserva el dret a des habilitar o bloquejar l’accés a la pàgina WEB, o eliminar o limitar continguts en el cas que consideri que infringeixen el present Avís Legal, els drets de tercers, la legislació aplicable i/o el ordre públic, sense que en cap cas l’usuari ostenti drets de reclamació front RSmotor.

4- LLICÈNCIA D’ÚS

RS motor és el propietari i titular de tots els drets sobre la pàgina WEB (inclòs el domini i els continguts descrits a l’apartat x. Propietat Intel·lectual i Industrial) i, en aquests sentit, atorga a l’usuari una llicència gratuïta i no exclusiva, per utilitzar el contingut i les funcionalitats disponibles a la pàgina WEB conforme als usos per els quals ha estat dissenyat i, en particular, conforme al previst en el present Avís Legal i/o en la llei aplicable.

5- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts de la pàgina WEB, a títol enunciatiu: dibuixos, fotografies, vídeos, imatges, renderes, icones, logos,… han estat realitzats per RS motor o els seus proveïdors, així com els textos, els continguts, àudios, vídeos i dissenys i en conseqüència estan protegits per la normativa aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual i Industrial.

Tots els drets de Propietat Intel·lectual i industrial sobre els continguts que apareixen a la pàgina WEB, corresponen a RS motor i/o als seus llicenciadors.

L’usuari accepta que el accés i llicència d’us a la pàgina WEB, a els seus continguts i serveis no implica una cessió, transmissió o qualsevol altre renuncia parcial o total dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial que corresponen a la RS motor.

Queda prohibida la utilització, reproducció, transmissió, transformació, alteració, distribució i explotació per par del usuari dels continguts a la pàgina WEB, tret dels que siguin part i necessaris per gaudir dels continguts d’aquesta, que en qualsevol cas sempre seran per finalitat privades. Queda terminantment prohibida l’ús anteriorment exposat per a finalitat comercials o associades a l’àmbit professional.

L’incompliment del contingut del present apartat, podrà suposar quantes accions judicials o extrajudicials s puguin correspondre a RS motor i/o als seus llicenciadors per tal de defensar i exercir els seus drets sobre els actius intangibles que els corresponen.

6- INTERRUPCIONS I MODIFICACIONS

L’accés, els continguts i/o els serveis a la pàgina WEB es poden veure interromputs degut a treballs de manteniment o errades alienes al control de RS motor, que tractarà de resoldre en un període de temps raonable.

RS motor, es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís les característiques, funcions o abast dels serveis de la pàgina WEB, així com qualsevol informació o material aquí recollida. L’usuari serà informat en un termini de temps raonable de les modificacions.

RS motor es reserva el dret a des habilitar o bloquejar l’accés a a la pàgina WEB o eliminar o limitar els continguts en cas que aquests infringeixin el present Avís Legal, drets de tercers, la legislació aplicable i/o l’ordre públic.

RS motor no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poden produir ni dels possibles danys que es puguin causar al terminal del usuari (hardware i software) i els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presencia de virus en el terminal de l’usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts a la pàgina WEB, de un mal funcionament d’Internet, d’averies telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu de la pàgina WEB motivats per causes alienes a RS motor.

RS motor no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes derivats de l’ús de la pàgina WEB, del servidor ni de les seves interrupcions o modificacions que es poguessin ocasionar al usuari o tercers.

7- PROTECCIÓ DE DADES

L’ús de la pàgina WEB i els seus continguts pot suposar el tractament de dades, així com la instal·lació de cookies consentides per l’usuari. L’usuari pot consultar la informació en relació a la protecció de dades a la Política de Privacitat

8- XARXES SOCIALS

RS motor te perfils propis registrat a diferents xarxes socials com Facebooks, Twitter, Instragram,… a les que l’usuari pot accedir mitjançant la plataforma específica de la xara social en qüestió. Tenint en compte l’anterior, l’accés als perfils de RS motor per par de l’usuari a les xarxes socials quedarà sotmès al marc legal específic de la cada xarxa social, suposant que RS motor queda exonerat de qualsevol responsabilitat respecte l’usuari o tercers. De l’activitat de l’usuari als perfils de RS motor a les xarxes social es desprenen tractament de dades, informació que pots consultar amb més detall a la Política de Privacitat

Sense prejudici de l’anterior, RS motor podrà eliminar comentaris dels usuaris en els seus perfils a xarxes socials, quan consideri que infringeixen el contingut del present Avís Legal, els drets de tercers, la legislació aplicable i/o l’odre públic.

RS motor queda exonerat de qualsevol responsabilitat fruit de l’ús inapropiat dels usuaris dels perfils a xarxes socials de RS motor, així com de les publicacions que aquests puguin fer en els seus propis perfils en detriment de drets de tercers, contraris a l’Avís Legal, la legislació aplicable i/o el ordre públic per mitja o a costa del contingut de RS motor.

9- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

La pàgina WEB es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola. En el supòsit que sorgeixi alguna discrepància o conflicte, les parts renuncien al seu fur i acorden que es resoldrà als Jutjats i Tribunals de Girona.

Menú
Obrir conversa
Et podem ajudar?
Hola 👋
Et podem ajudar?