POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALES
Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per RSmotor SC , amb domicili social C/ Escatllar 3 CIF J55338370, Correu electrònic info@rsmotor.cat

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a RSmotor SC i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals a la següent adreça: info@rsmotor.cat

Quines Dades Personals es recullen i finalitat dels mateixos?

Detallem, les dades personals que gestionem, així com les seves finalitats:

Apartat

 

Dades

 

Finalitat i legitimació

 

Destinatari

 

Formulari de contacte

 

Correu electrònic

 

Contestar a la seva pregunta, legitimada en la seva petició prèvia.

La nostra empresa

 

Xarxes Socials

 

Nom d’usuari

 

Respondre dubtes o comentaris sobre les nostres publicacions.

La nostra empresa

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment si contacta amb nosaltres (info@rsmotor.cat) i així ens ho fa saber.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d’una relació contractual
2.- Quan ens dona el seu consentiment.
3.- Per interès legítim de RSmotor SC per mostrar-serveis, productes i iniciatives que puguin interessar
4.- Compliment d’obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: info@rsmotor.cat

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

RSmotor SC adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables

Quant de temps conservarem les seves dades?

RSmotor SC guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?

RSmotor SC només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei.
No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

RSmotor SC assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de l’empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Detallem, les dades personals que gestionem, així com les seves finalitats:

Apartat Dades Finalitat i legitimació Destinatari
Formulari de contacte Correu electrònic Contestar a la seva pregunta, legitimada en la seva petició prèvia. La nostra empresa
Newsletter Correu electrònic Per enviament d’informació comercial , amb el seu consentiment La nostra empresa
Alta  d’usuari Nom, adreça, telèfon i correu electrònic Creació d’una compte per de comandes , legitimat per la relació contractual entre les dues parts La nostra empresa
Treballa amb nosaltres Nom, adreça, telèfon i correu electrònic Currículum vitae Gestió d’una borsa de treball, legitimat pel seu consentiment. La nostra empresa.
Xarxes Socials Nom d’usuari Respondre dubtes o comentaris sobre les nostres publicacions. La nostra empresa
Menú
Obrir conversa
Et podem ajudar?
Hola 👋
Et podem ajudar?